Follow Us       
Logo VET@KKU

งานวิจัยและบริการการศึกษา

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

                   > ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

คำร้องนักศึกษา
ข่าวสหกิจศึกษา
ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

       
       

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001
แสดงความคิด เห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .