Follow Us       
Logo VET@KKU

งานวิจัยและบริการการศึกษา

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

                   > ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

คำร้องนักศึกษา
ข่าวสหกิจศึกษา
ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

Dash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

Dash board ข้อมูลบุคลากร

Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

Dash board ทุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .