เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU
   News    | All News
   Follow Us       
   ข้อมูลสารสนเทศองค์กร

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ (Veterinary Diagnostic Laboratory) รับให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานต่างๆ ฟาร์มเอกชน นักวิจัย  ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยห้องปฏิบัติการจะให้บริการตรวจโรคในสัตว์ปีก โรคสุกร โรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง การผ่าซากชันสูตร การตรวจด้านซีรัมวิทยา และการตรวจด้านแบคทีเรียและไวรัส เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ (Veterinary Diagnostic Laboratory) ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-202 283

    

   >> รายการและอัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

    

   Dash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

   Dash board ข้อมูลบุคลากร

   Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

   Dash board ทุนการศึกษา

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

     Follow Us   . . .