Logo VET@KKU

ข่าว


คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดบริการฟรีในกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ !!!! 1 ใน 26 หน่วยงานที่ให้บริการในงาน #KKUCSV #มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน

ลงใน ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

  • 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .