Logo VET@KKU

งานวิจัยและบริการการศึกษา

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

                   > ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

คำร้องนักศึกษา
ข่าวสหกิจศึกษา
ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .