Logo VET@KKU

งานห้องปฏิบัติและสัตว์ทดลอง

ภารกิจด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านสัตว์ทดลอง

สัตว์ใหญ่ (วัว, แพะแกะ, ม้า)    ผู้รับผิดชอบ

  1. นายอดิศักดิ์ สังข์แก้ว
  2. นายชัยพร สร้อยคำ
  3. นายวิษณุ แสงสว่าง

สัตว์เล็ก (สุนัข, ไก่, กระต่าย, หนู)    ผู้รับผิดชอบ

  1. นายพิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์
  2. นางพิณซอ กรมรัตนาพร
  3. นายอรุณ จำปาปุ้ง

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .