Logo VET@KKU

ข่าวด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโรงทาน งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโรงทาน งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2564

อ่านต่อ

  • 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .