Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมรำบวงสรวงเมืองขอนแก่น


      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมในพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมืองขอนแก่น  ที่ถนนศรีจันทร์ บริเวณหน้าประตูเมืองจังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ชาวขอนแก่นนั้นพร้อมใจกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในทุกวันที่ 28 พฤศจิกายน โดยถือเป็นงานบุญประเพณีประจำปีครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญของคนขอนแก่นที่จะได้รวมใจเป็นหนึ่งด้วยการรำบวงสรวง 10  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนเเก่น ประกอบด้วย พระพุทธอภัยมงคลสมังคี พระพุทธพระลับ พระธาตุขามเเก่น องค์จําลอง เจ้าพ่อมอดินเเดงศาลหลักเมืองขอนเเก่น พระนครศรีบริรักษ์ เจ้าพ่อมเหศักดิ์ พระพุทธมหาจักรเเก่นนคร วัดหนองเเวง พระอารามหลวง หลวงพ่อใหญ่ วัดกลางขอนเเก่น พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์ จากวัดป่าเเสงอรุณ โดยมีนางรําจาก 26 อําเภอ ของจังหวัดขอนแก่น ประมาณ  25,000 คน มาร่วมพิธีรําบวงสรวง
 
 
ข่าว : นางสาววรรณวิไล ชาสุด
 

รูปภาพข่าวด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .