Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2565”


      เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ ถนนสีฐาน บริเวณหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดขบวนแห่ขันหมากเบ็ง ร่วมกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2565” โดยการนำของ นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ร่วมกับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานในช่วงงานลอยกระทง ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ริมสีฐาน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมในงานจำนวนมาก

 

รูปภาพข่าวด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .