Logo VET@KKU

สารสนเทศสำหรับอาจารย์


ข้อมูลพื้นฐานสำหรับอาจารย์

- วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.

- การสอน และการออกข้อสอบออนไลน์

 

 

 

 

 

แชร์ Facebook Twitter LINEคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .