Logo VET@KKU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ฯ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ฯ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ฯ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ฯ

อ่านต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .