Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่บริจาคอาหารสุนัขและแมวให้แก่หมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่บริจาคอาหารสุนัขและแมวให้แก่หมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

      วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแฟนเพจเสือน้อย ลงพู และทูเม็ด  นำโดย ผศ.คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านเหล่านกซุม  หมู่ที่ 4 และ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อมอบอาหารสำหรับสุนัข-แมวให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อช่วยชาวบ้านและสัตว์ลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อการอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) และร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพื่อนำบริการต่างๆไปให้ชุมชน อย่างทั่วถึง

 

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .