Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคาม


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคาม

      วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม เพื่อสืบสาน ปณิธาน สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วยเหลือสัตว์ ผศ.คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ นางสาวนันทิตา รักษาชาติ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและสุขภาพสัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)  ออกช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่ประสบอุทกภัย เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า พร้อมทั้งยังได้ทำการแจกจ่ายอาหารให้ลิงแสมที่อยู่ในพื้นที่วนอุทยาโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งได้หารือกับ นางสาวณัฐกานต์ ผุยมาตย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานโกสัมพี เพื่อวางแนวทางในการฟื้นฟูสุขภาพลิงแสม หลังจากน้ำลด พร้อมกับวางแผนในการควบคุมประชากรลลิงแสมในพื้นที่วนอุทยานฯ ต่อไป  โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อช่วยชาวบ้านและสัตว์ลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อการอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) และร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพื่อนำบริการต่างๆไปให้ชุมชน อย่างทั่วถึง

 

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .