Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ ปศุสัตว์ขอนแก่นและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน ในโคกระบือ และร่วมบริจาคของให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย


คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ ปศุสัตว์ขอนแก่นและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน ในโคกระบือ และร่วมบริจาคของให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

      ช่วงเช้า วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ร่วมมือกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นำโดย น.สพ.ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.สพ. ชนินทร์ น่าชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น.สพ. ปารเมศ อุตธะคำ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายกสมาคมฯ น.สพ. ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง   ได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน หรือ (LSDV  )ให้แก่โคของชาวบ้านหนองผักแว่น หทู่ที่ 1 ตำลบลบ้านดง อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยโรคลัมปี-สกิน ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ พบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน อัตราการป่วยมากกว่า 5% โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย โดยในโคนมอาจพบน้ำนมลดลง 25-65% ซึ่งในอนาคตอันใกล้ กรมปศุสัตว์ คาดว่าสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี-สกิน จะจบลงภายใน 2 เดือนหลังจาก กระทรวงเกษตรฯ ประกาศแผนการกระจายวัคซีน 5 ล้านโดส ครอบคลุม 65 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี – สกิน
      
จากนั้นช่วงบ่าย ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อทำการมอบฟาง จำนวน 50 ก้อน พร้อมด้วยอาหารข้น 10 กระสอบ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ประสบอุทกภัยที่ บ้านโนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อีกด้วย

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .