Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้ลงพื้นที่ช่วยอาหารสุนัขและแมวให้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้ลงพื้นที่ช่วยอาหารสุนัขและแมวให้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

      ในวันที่ 8, 10 และ 11 ตุลาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดี ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 4 พื้นที่ คือ บ้านโนนตุ่น บ้านกุดกว้าง บ้านสะอาด และท่าพระ จ.ขอนแก่น โดยได้ไปบริจาคอาหารสุนัขและแมวให้กับบ้านที่ประสบภัย รวมสุนัขและแมวจรจัดในเขตพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเงินบริจาคสำหรับอาหารสุนัขและแมวจากแฟนเพจ เสือน้อย ลุงพู และทูเม็ด ประมาณ 90,000 บาท

 

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .