Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดบริการฟรีในกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”


คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดบริการฟรีในกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ !!!! 1 ใน 26 หน่วยงานที่ให้บริการในงาน #KKUCSV #มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน

คนรักน้องหมา น้องแมว พลาดไม่ได้ 
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ !!!! เป็น 1 ใน 26 หน่วยงานที่ให้บริการในงาน #KKUCSV #มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน จัดบริการฟรี ในกิจกรรม “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
-------------------------
1. ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3. ป้องกันพยาธิภายใน กำจัดเห็บ/หมัด
4. แจกอาหารสัตว์/ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์/ของที่ระลึกต่าง ๆ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/112897/



ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .