Logo VET@KKU

เชิญร่วมรับฟังและดูการสาธิตเทคนิคและการใช้เครื่อง slide scanner


ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมรับฟังและดูการสาธิตเทคนิคและการใช้เครื่อง slide scanner สำหรับงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการชันสูตรโรค ในวันที่ 29-30 มิถุนายน  2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ

 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .