Logo VET@KKU

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ครั้งที่ 2 : วันที่ 27 มกราคม 2565 ฉีดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 4 5 
                   บัณฑิตศึกษา และบุคลากรคณะ
ครั้งที่ 3 : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ฉีดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
                   บัณฑิตศึกษา และบุคลากรคณะ
เวลา 11:00 - 14:00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : gaesro@kku.ac.th
 สอบถามเพิ่มเติม 088-549-2946 (พี่เกล)(ในวันและเวลาราชการ)ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .