Logo VET@KKU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์


      วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ​ คณบดีคณะเทคโนโลยี ทีมผู้บริหาร และบุคลากร ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยี เข้ามอบเค้กจากโครงการTechno Bake เป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 ณ กองบริหารงานคณะ อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ ในการนี้ ศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แสดงความขอบคุณพร้อมทั้งได้ร่วมหารือกันถึงแนวทางการบริหาร พัฒนาทางด้านวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันในอนาคตต่อไป  

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .