Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และเป็นขวัญกำลังใจเนื่องในโอกาสต่างๆ


      คณะตัวแทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.คณิต ชูคันหอม เดินทางมอบของที่ระลึก อวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น โดยมี น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเดินทางมามอบของที่ระลึก ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สายใจ กองเพชร เนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ เป็นขวัญกำลังใจให้เนื่องจากได้เข้ารับการผ่าตัดพักฟื้นอยู่ที่บ้านพักส่วนตัว และมอบกระเช้าร่วมกับเงินขวัญถุง ให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามหอพักที่ 26

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .