Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564   รองศาสตราจารย์อารยาพร  มคธเพศ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย  ภัทรพันธ์วิเชียร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  ปศุสัตว์อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แฟนเพจเสือน้อย ลุงพู และทูเม็ด   รวมจำนวนทั้งหมด 9 คน  ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านภูคำเบ้า  หมู่ที่ 7    ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่  3  เพื่อมอบอาหารสำหรับสุนัข-แมวให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


 

รูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .