Logo VET@KKU

ภารกิจด้านสารบรรณ

บุคลากร

นางสมบัติ แสงพล
รักษาการหัวหน้าภารกิจด้านสารบรรณ
 

นายสัญญจิตร ศรีหนองหว้า
 
นางปริศนา วิชาธรรม
 
  • รับ–ส่งหนังสือ
  •  ออกเลขรับ–ส่งหนังสือของคณะ
  •  สืบค้นหนังสือในระบบ
  • ออกเลขรับ–ส่งหนังสือของคณะ
  •  สืบค้นหนังสือในระบบ
  • งานผลิตเอกสาร

 

แชร์ Facebook Twitter LINE

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .