Logo VET@KKU

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ มข. ให้บริการเพื่อนรักสัตว์สี่ขาฟรี ณ KKU CSV มหกรรมบริการชุมชน ประจำปี 2565


      เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 2 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งทางโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมในการจัดมหกรรมในครั้งนี้ นำโดย น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ สพ.ญ.นิชนันท์ มณีกานนท์ สัตวแพทย์หน่วยอายุรกรรม พร้อมคณะผู้ช่วยสัตวแพทย์ ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ ,บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว ,บริการฉีดวัคซีนรวม 5 โรคสำหรับสุนัข ,บริการป้องกันพยาธิภายใน , ฉีดยาป้องกันเห็บ-หมัด และแจกอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ดุแลสุขภาพสัตว์ แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกรายการ ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
      การให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร “การอุทิศเพื่อสังคม” ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ และความเชี่ยวชาญที่มี ในการรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมไปถึงการอุทิศเพื่อสังคมในด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างถูกต้องแก่ประชาชนจากสัตวแพทย์ผู้มีความชำนาญ โดยในให้บริการครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจและพาสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากถึง 324 ตัว แบ่งเป็นสุนัขจำนวน 130 ตัว และ แมวจำนวน 194 ตัว ซึ่งนอกจากสัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลสุขภาพและฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วยังได้รับอาหารและขนมสัตว์เลี้ยงติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกด้วย ทางโรงพยาบาลสัตว์ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการออกให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพสัตว์ของผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างจิตใต้สำนึกในการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูสัตว์เพื่อลดปัญหาสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

รูปภาพข่าวด้านการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .