Logo VET@KKU

โครงการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ แนะแนวทางการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์


เรียนเชิญนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์”  ฟังบทสัมภาษณ์สดและพูดคุยกับรุ่นพี่ศิษย์เก่า ค้นพบแนวทางการค้นหาตัวเองและสร้างรายได้จากอาชีพสัตวแพทย์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสู่รุ่นน้อง

โครงการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ แนะแนวทางการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเตรียมความรู้ในด้านวิชาการและแนวทางการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสายงานของหน่วยงานรัฐบาล เอกชน โรงพยาบาล คลินิก และหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านประสบการ์ณการแนะนำจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทั้งในด้านการตั้งเป้าหมายชีวิต การวางแผนเส้นทางอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะความสามารถหลากหลายมิติ รวมทั้งเป็นเส้นทางของโลกการศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน โดยใช้สื่อ Social media เป็นตัวช่วยประกอบ อันจะเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และพัฒนาช่องทางการสื่อสารและเข้าถึงระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าให้มีความหลากหลาย ให้มีการประสานงานและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของศิษย์เก่าต่อไป

 

ครั้งที่1 วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา10:00น.-12:00น.

ในหัวข้อ “ฉีกแนวคิดการบริหารและถอดรหัสความสำเร็จ” สู่ผู้นำองค์กรธุรกิจด้านโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พบกับ พี่โอ๋ นายสัตวแพทย์ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคนปัจจุบัน จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น

กรอกฟอร์มหรือสแกน QRcode เพื่อรับลิ้งค์ Zoom เข้าอบรมได้เลยตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม 2565

https://forms.gle/qAQbdCe6Vc2XBwC36

กิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบZOOM Meeting สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับหน่วยกิจกรรมฟรี

-------------------------

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 096-758-8100 พี่ใบบัว

     089-622-5576 พี่แอ๋

     088-549-0246 พี่เกล

     081-717-7441 อาจารย์คณิต

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .