Logo VET@KKU

ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น


      เช้าวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ และบริเวณหน้าห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 36 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา  โดยมีพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง พิธีทำบุญ และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและราบรื่น

รูปภาพข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .