Logo VET@KKU

พิธีมอบเนกไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2565


      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม  2565 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดพิธีมอบเนกไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานในพิธี หลักจากนั้นได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่  การแสดงจากรุ่นพี่นักศึกษาสัตวแพทย์โดยการรำบายศรีสู่ขวัญ คณาจารย์และรุ่นพี่ผูกแขนให้กับน้องใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกับกล่าวคำอวยพร  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 

รูปภาพข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .