Logo VET@KKU

ความภาคภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น

ความภาคภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น 01

ความภาคภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น 01

อ่านต่อ

ความภาคภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น 02

ความภาคภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น 02

อ่านต่อ

ความภาคภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น 03

ความภาคภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น 03

อ่านต่อ

ความภาคภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น 04

ความภาคภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น 04

อ่านต่อ

  • 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .