Follow Us         เว็บไซต์เดิม   
Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย

ปัจจุบันที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสุนัขป่วยเข้ารับการรักษาและมีความจำเป็นจะต้องได้รับเลือดเพื่อการรักษาเป็นจำนวนมาก สัตว์ป่วยที่ต้องได้รับการให้เลือดก็เช่น มีการเสียเลือดจากอุบัติเหตุ ภาวะเลือดจางเนื่องจากเป็นพยาธิเม็ดเลือด หรือจากไตวายเรื้อรัง มีปัญหาภูมิคุ้มกันที่ทำให้มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด ฯลฯ ซึ่งจากรายงานตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมาของธนาคารเลือดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสุนัขและแมวที่ต้องการเลือดเพื่อการรักษาประมาณ 15-20  ตัวต่อเดือน ในขณะที่มีสุนัขและแมวมาบริจาคน้อยกว่าสุนัขและแมวที่มีความต้องการเลือด ทำให้มีสุนัขและแมวจำนวนหนึ่งได้รับการรักษาไม่เต็มที่ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เนื่องจากไม่มีเลือดสำหรับการรักษา ในขณะที่มีสัตว์ต้องการเลือดจำนวนมากแต่มีผู้ที่นำสุนัขมาบริจาคเลือดนั้นมีจำนวนน้อยมาก ทำให้การรักษาที่ได้รับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

 

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขที่สุนัขของท่านมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้

(1) อายุระหว่าง 1-6 ปี

(2) น้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ไม่จำกัดเพศ หรือพันธุ์ แต่ถ้าเป็นตัวเมียต้องไม่อยู่ระหว่างมีประจำเดือน

(3) ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ประวัติการให้วัคซีนครบ ได้รับการป้องกันเห็บหมัด และพยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่อง

(4) ไม่มีประวัติเจ็บป่วยหรือเป็นพยาธิเม็ดเลือด

(5) ไม่อยู่ในระหว่างการรักษาโรคหรือได้รับยา และ

(6) ไม่ได้รับการผ่าตัดในระยะ 2 เดือนก่อนการบริจาค

ร่วมบริจาคเลือดกับทางโรงพยาบาล โดยหากมีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 089-861-2277 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.

 

แชร์ Facebook Twitter LINEข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .