เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับภาคีเครือข่าย


     เมื่อเช้าวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คณบดีได้มอบหมายให้ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ นายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 11 คน ได้เข้าร่วมโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564”  ณ โรงเรียนห้วยยางสะอาด ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนอาทิ สำนักงานปศุสัตวฺ์ อำเภอเขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม สวนสัตว์ขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมของโครงการได้แก่ การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สร้างภูมิคุ้มกันและการลดประชากรสุนัข/แมวในพื้นที่  มีประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน มีสุนัขรับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 152 ตัว แมว 27ตัว ผ่าตัดทำหมัน30 ตัว(สุนัขเพศผู้/เมีย 6/12 ตัว แมวเพศผู้/เมีย 3/9) 

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .