เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมทีมผู้บริหารคณะ และบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยการหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและพิจารณาแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ควบคู่ไปกับการศึกษาทางด้านการบริหารและจัดการอันเป็นไปตามแนวนโยบายการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันมากให้ขึ้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่หลากหลายมากขึ้น โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป

Share Facebook Twitter LINE

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .