เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์ในเครื่องมือประเมินสมรรถนะ Day 1 Competencies


คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์ในเครื่องมือประเมินสมรรถนะ  Day 1 Competencies

      เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดี ร่วมกับคณาจารย์จำนวน 13 ราย ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์ในการเครื่องมือประเมินสมรรถนะ Day 1 Competencies โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการพัฒนาด้าน Day one Competencies (D1Cs) ในหลักสูตรของสถาบันผลิตสัตวแพทย์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นศูนย์การประเมินและการนำ Day one Competencies (AID-1C) ไปใช้ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันสัตว์แพทย์ (VEE) ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับพื้นฐานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการวิชาชีพการแพทย์ต่อสังคมที่ครอบคลุมทั้งในด้านของ Specific Competencies และ Advance Competencies ของ OIE D1Cs ซึ่งทางคณะได้ร่วมมือกับ Ohio State University, Iowa state University ประเทศ สหรัฐอเมริกาและ OIE โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 90 ราย

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .