เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565


      เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.น.สพ. ดร. เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถานประกอบการพบ และสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้เตรียมความพร้อม ฝึกประสบการณ์ด้านเทคนิคการสัมภาษณ์งาน และแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมของการทำงานในสถานประกอบการณ์ต่างๆแล้ว ยังเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้แนะนำชี้แจงเกี่ยวกับสถานประกอบการของตนและสัมภาษณ์รับนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในโครงการสหกิจศึกษาด้วย  ทั้งนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มาแนะนำสถานประกอบการของตนเอง ทั้งสิ้น จำนวน  9 แห่ง และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารท่านอื่นๆ ประกอบด้วย  ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง บุคลากรของงานวิจัยและบริการการการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 30 คน   ในช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.30 เป็นต้นไป สถานประกอบการได้สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รวมถึงมีการสัมภาษณ์งานนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ไปพร้อมด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นด้วยความคึกคัก และอบอุ่น เป็นกันเอง

 

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

Dash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

Dash board ข้อมูลบุคลากร

Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

Dash board ทุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .