เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ

      เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางรัคณภรณ์  ใจไวย์ธนา หัวหน้าภารกิจด้านหลักสูตรจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์  พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา และทีมงานนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้ให้การตอนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต และสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่นักเรียน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะจำนวนกว่า 160 คน ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้ ศ.น.สพ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะและวิชาชีพการสัตวแพทย์ และนอกจากนั้นคณบดียังได้ฝากข้อคิดให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกเรียนในคณะที่ตนเองมีความสนใจและมีความถนัดมากกว่าที่จะตัดสินใจเรียนตามเพื่อนหรือตามกระแสของสังคม

Photosข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .