เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา     

Logo VET@KKU

รายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565


รายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 portfolio ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่  11 มกราคม  2565 รายงานตัวเวลา  08.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. (จะแจ้งรหัสเข้าห้องสอบออนไลน์อีกครั้ง) โดยให้นำผลการตรวจร่างกาย (รพ.รัฐบาลหรือเอกชน) สแกนส่งทางเมล์  pansan@kku.ac.th ภายในวันที่  11 มกราคม  2565ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

Dash board งบประมาณรายจ่ายคณะ

Dash board ข้อมูลบุคลากร

Dash board จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่า

Dash board ทุนการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001 แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : wyanyo@kku.ac.th

  Follow Us   . . .